بسم ربّ المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

کم می آورند اطلسی ها آن جا که نام شهیدی برده می شود......