بسم ربّ المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

دوستش می گفت : « ما که توی نماز قنوت میگیریم از خدا می خواهیم که خیر دنیا و آخرت را به ما اعطا کند و یا هر حاجت دیگری که برای خودمان باشد اما صیاد تو قنوتش هیچ چیزی برای خودش نمی خواست .

بارها می شنیدم که می گفت ( اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای ) بلند هم می گفت از ته دل ... ».