خاک و خدا

یخ و آبرو

تا خاک نداده ای به خدا بده.

خدا به تو اعتبار داده ، از اعتبارت برای خدا خرج کن.

سعی کن مدیون کسی نباشی،خداهم خودش را مدیون تو نمیکند.

سرمایه ات را بشناس و با او معمله کن ، او به تو ضرر نمی رساند.

هر چیزی که نشان از او نداشته باشد بر باد است کاری کن که او را به تو بشناسند.

همه را امتحان کردی ، یک بار هم او را امتحان کن.


حضرت علی علیه السلام فرمودند:

ماء وجهک جامد یقطره السوال،فانظر عند من تقطره

آبروی تو [مانند یخ]جامد است، تقاضا کردن و کمک خواستن آن را آب می کند ، ببین نزد چه کسی آن را می ریزی؟


بیاد داشته باشیم

ارزش و قیمت حفظ آبروی یک مسلمان را کسی جز خدا نمی داند .

مطمئن باش او جبران خواهد کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید