نماز در کلام شهید چمران


نماز های عاشقانه

 نمازهایت را عاشقانه بخوان.

حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری قبلش فکر کن چرا داری نماز می خوانی و با چه کسی قرار ملاقات داری.

ان وقت کم کم لذت می بری از کلماتی که در تمام عمر داری تکرارشان می کنی ولی از تکرارشان لذت می بری.

تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.

شهید مصطفی چمران
 

/ 0 نظر / 8 بازدید