صبغة الله یا صبغة الشیطان؟!

بسم رب المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف

سحر های اول ماه مبارک بود که آبجی کوچیکه پرسید:

چرا با اینکه شیطان تو غل و زنجیره باز نزدیک اذون صبح که میشه خواب میاد چشمای منو میگیره؟!خمیازهگریهسوال

از اونجایی که خودمم مبتلا بودم نتونستم درست جوابش رو بدم. یه جورایی پیچوندمشنیشخند

ولی قربون خدا برم که خیلی زود جواب رو بهم داد...

جواب دو قسمت داره:

1- نفس! (nafs not nafasنیشخند)

2- کوک شدن توسط شیطان!

واسه مورد اول که همه مون می شناسیم این نفس رو و باید یاد بگیریم ادب کردنش رو(خواستید بعدا یاد می دم چه جور ادبش کنیدنیشخند)

واسه مورد دوم به این جمله امام خمینی قدس سره توجه کنید:

"طوری نباشید که پیش از فرا رسیدن شهر رمضان همانند ساعت به دست شیطان کوک شده باشید! در این یک ماه که شیاطین در زنجیراند،شما به طور خودکار به معاصی و اعمال خلاف دستورات اسلام مشغول گردید.

گاهی انسان عاصی و گرفتار بر اثر دوری از حق و کثرت معصیت آنچنان در تاریکی و نادانی فرو می رود که دیگر نیازی به وسوسه های شیطانی ندارند! خود به رنگ شیطان در می آید

صبغة الله مقابل صبغة الشیطان است."

/ 0 نظر / 25 بازدید