دختر هدیه ی الهی

بسم الله

مطالب این موضوع برگرفته از یک کتاب با همین نام:

ستاره های باغ خدا

امیدوارم مورد استفاده گل دختران بهشتی قرار بگیرهقلب

 

************************************

دختر هدیه ی الهی

خداوند به هر که بخواهد دختر هدیه می کند.

سوره ی شوری (42)،آیه ی 49.

/ 0 نظر / 7 بازدید