گاهی...! :(

بسم ربّ المهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف

گاهیـــــــــــــ

دلت می گیرد....!

از خودت.........

از دیگری....

از دیگران........

اینجاست که دلتــــ زمینی می خواهد

خالی خالیـــــــــــــــــــــــــــ

خاکی خاکیــ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.

به وسعت آسمانش...

آن جا بنشینیـــ

گریه کنیـــ

درد دل کنیــــــ

با "معبود "ت سخن بگوییــــــ

و گاه فریــــــــــاد بــــرآری که چــــــــــرا

این اندازه از او دوریـــــــــــــــ/.

/ 1 نظر / 9 بازدید