روز سوم

بسم ربّ المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

 

سبد خرید روزانه--> بازگشت

توبه بازگشت  از گناه است اما " اوبه " بازگشت است، زنبور را اواب میگویند چون زیاد می رود و باز می گردد و در هر بازگشت شهدی با خود می آورد، معطل جاذبه ها نمی شود و مقصد را می شناسد و در همه کارها و رهگذرها را هدف خود را فراموش نمی کند.

عبدی را خدا ستایش می کند که اواب است .

عبدی که دامن او را خار حادثه ها و جاذبه ها نچسبد و کشش های زمینی او را زمین گیر نکند و زیاد به خدا روی بیاورد ، او همه شهد حاصلش را با خود و در نزد خدا جمع می کند و برای او می خواهد.

ما در بازار چه شهدی آورده ایم؟

 

از جنس آسمان--->زمان خوشحالی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

أللهُ أفرَحُ بتَوبَة العَبدِ مِنَ العَقیم الوالِدِ وَ مِنَ الضّالّ الواجدِ
خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود.

مستدرک الوسائل ج12 ص126

امروزنه ،شاید فردا

امام علی علیه السلام

هرکسی توبه خود را به فردایش بیاندازد ،مرگ ناگهانی برایش خطری بسیار بزرگ است.

مستدرک الوسایل ج 12 ص130

/ 0 نظر / 9 بازدید